Startpunt onderwijs

Als ouder wil je graag dat je kind dingen leert en ervaart. Gelukkig zijn er heel veel plekken waar je kind naartoe kan en waar rekening wordt gehouden met zijn of haar mogelijkheden. Zo leert je kind in een eigen tempo en naar eigen mogelijkheden.
Doordat er zoveel verschillende scholen en schooltypen zijn lijkt de onderwijswereld heel complex in elkaar te zitten. Op deze pagina proberen we je wat meer duidelijkheid te geven.

0 t/m 4 jaar → Dagopvang en peuterspeelzaal

Je kind kan naar het kinderdagverblijf, verpleegkundig kinderdagverblijf of medisch kinderdagverblijf. Vanaf 2 jaar kun je ook kiezen voor de peuteropvang of een therapeutische peutergroep.

Vanaf 4 jaar → Passend onderwijs

Bij voorkeur gaan alle kinderen naar een reguliere school. In principe kun je kiezen voor iedere school. De school heeft de verplichting om ondersteuning op maat aan te bieden, ook wel passend onderwijs genoemd. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven. De school doet dit binnen 6 weken nadat de leerling is toegelaten.
Lukt het de school niet om jouw kind het juiste te bieden dan zijn ze verplicht (zorgplicht) om jou en je kind te begeleiden naar een plek die wel past. Ook al heeft een school een verplichting tot het regelen van ondersteuning op maat, kan het handig zijn om te weten waar een school ervaring mee heeft en of er al bepaalde voorzieningen in de school aanwezig zijn. Dit kun je teruglezen in het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). Deze staat vermeld op de website van de school.
Voor kinderen die zich op een reguliere school niet optimaal ontwikkelen is er het speciaal basisonderwijs (SBO). Op het SBO zijn de klassen kleiner en krijgen de kinderen meer ondersteuning. De kerndoelen (het niveau van kennis en ontwikkeling) dat de kinderen op een SBO halen is vergelijkbaar met een reguliere basisschool. Daarom valt het SBO onder regulier onderwijs.

Naast reguliere scholen zijn er ook scholen voor speciaal onderwijs. In het basisonderwijs heet dit een SO-school en in het voorgezet onderwijs een VSO-school. Deze scholen zijn onderverdeeld in 4 clusters:

  • Cluster 1: voor blinde en slechtziende kinderen
  • Cluster 2: voor dove en slechthorende kinderen
  • Cluster 3: voor zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met een meervoudige handicap en kinderen met een lichamelijke ziekte
  • Cluster 4: voor kinderen met gedragsproblemen en kinderen met een psychiatrische ziekte

Je kunt je kind zelf aanmelden op een geschikte school. Voor het SBO en het SO heb je een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Hou er rekening mee dat het vinden van een passende school en krijgen van een toelaatbaarheidsverklaring redelijk wat tijd kost. Bijvoorbeeld omdat je:

  • De school wilt bekijken en een gesprek wilt met de directie
  • Voor de toelaatbaarheidsverklaring allerlei zaken dient aan te leveren waar je wellicht andere partijen (arts, instellingen etc) voor nodig hebt
  • De beoordeling van de aanvraag tot 6 weken kan duren.

Begin dus op tijd!

4 t/m 12 jaar → Basisonderwijs

Er zijn verschillende soorten basisscholen:

Indien onderwijs op een reguliere basisschool niet mogelijk is dan kan je kind naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).
De zoektocht naar een passende school hoef je niet alleen te doen. PassendWijs is in de regio Arnhem dé organisatie die samen met jou kijkt naar welke (vorm van) basisonderwijs het beste bij je kind past. PassendWijs werkt samen met alle schoolbesturen en scholen. 
PassendWijs heeft een handig overzicht gemaakt van alle SBO-scholen en alle SO-scholen (cluster 3 en 4) in Arnhem. Voor cluster 1 kun je terecht bij Bartiméus of Visio. Voor cluster 2 kun je terecht bij Kentalis.

Tip voor groep 7: bezoek dit jaar alvast de open dagen van het voortgezet onderwijs. Zo heb je genoeg tijd om alle indrukken te verwerken, informatie in te winnen en in groep 8 naar een beperkt aantal open dagen te gaan om je voorkeuren te bevestingen of verder door te vragen.

12 t/m ±18 jaar → Voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaat je kind naar het voortgezet onderwijs. Ook voor voortgezet onderwijs geldt Passend Onderwijs en kun je je kind in principe aanmelden bij iedere school voor regulier voortgezet onderwijs:

Ook is er in Arnhem regulier onderwijs dat speciaal gericht is op het begeleiden van hoogbegaafde jongeren: OPUS.

Op Kiesjenieuweschool.nl werken veel scholen in Arnhem samen om je digitaal te laten kennismaken!

Het Voortgezet Speciaal Onderwijs is er voor meer intensieve begeleiding van kinderen.
Dit onderwijs is onderverdeeld in 3 uitstroomrichtingen:

  • Uitstroomprofiel dagbesteding
  • Uitstroomprofiel arbeidsmarkt
  • Uitstroomprofiel vervolgonderwijs met uitstroomrichtingen vwo, mavo en vmbo

De Verbinding is in Arnhem dé organisatie die je helpt op het best passende vervolgonderwijs te vinden. Hoe ze dit doen kun je lezen in hun ondersteuningsplan. Op hun site kun je ook de VO-en VSO-scholen in Arnhem en omgeving vinden.

Beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs is onder te verdelen in:

Niet naar school?

Vanaf 5 jaar tot 16 jaar is je kind leerplichtig. Is je kind 16 of 17 dan is een startkwalificatie verplicht.
Is het vanwege lichamelijke of psychische oorzaak niet mogelijk om naar school te gaan dan kun je ontheffing aanvragen.
Je kind kan dan naar de dagbesteding of naar een kinderdagverblijf.
Op de dagbesteding krijgt je kind, in een groep, diverse activiteiten aangeboden. Zo leert je kind bijvoorbeeld diverse activiteiten uit het dagelijkse leven zoals boodschappen doen, omgaan met geld en nog veel meer.

Het kinderdagverblijf is opgedeeld in 2 vormen.

Op het Medisch / Verpleegkundig Kinderdagverblijf krijgt je kind Intensieve Kindzorg, een combinatie van verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding.

KDC's in onze regio zijn De Dol-fijn in Velp (Driestroom) en Meander in Arnhem (Siza).
Voor een VKDV kun je terecht bij Dea Dia..

Benieuwd naar hoe andere ouders de zoektocht naar een passende plek ervaren hebben? Je leest het hier >
Tips van ouders en professionals over onderwijs lees je hier >

 

Aangepast: Dinsdag 10 Oktober 2023 om 06:45

Door: Bijzonder in Arnhem

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen