Schoolondersteuningsprofiel

(afkorting: SOP)

Elke school in het basis en voortgezet onderwijs dient een SOP (school OndersteuningsProfiel) te hebben. Hierin staat verwoord wat de school kan bieden op het gebied van zorg: specifieke kennis en kunde, extra ondersteuning, grenzen en mogelijkheden. Dit profiel moet zichtbaar zijn voor ouders en wordt vaak op de website van de school geplaatst.

 

Aangepast: Zaterdag 22 Augustus 2020 om 09:00

Door: Michel Kuenen van de Pastor van Arsschool

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen

Check deze site!

www.oudersonderwijs.nl