Speciaal beroepsonderwijs

Op het speciaal beroepsonderwijs worden vakopleidingen aangeboden voor mensen met een beperking.
Om voor het speciaal beroepsonderwijs in aanmerking te komen dien je een indicatie 'ernstige scholingsbelemmeringen' te hebben van het UWV. Met deze indicatie kun je een opleiding volgen bij specifieke instituten aangewezen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In Arnhem is dat het REA college op de Velperweg. 

Er zijn opleidingen in verschillende richtingen. Bijvoorbeeld economisch-administratief, ICT, grafische techniek, zorg & welzijn of logistiek. 

 

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 09:30

Door: REA College

Zo kom je er!

Je kunt contact opnemen met het REA College om te kijken of het wat voor je is. Zo ja, dan word je door hen begeleid in het aannameproces. Omdat het om een specifieke subsidieregeling gaat worden Gemeente en UWV hierbij betrokken. Ook dit wordt door het REA College begeleid.

Wie betaalt?

Specifiek voor deze opleidingen is er een subsidieregeling. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen moet onderbouwd worden waarom regulier beroepsonderwijs niet haalbaar is.REA College begeleid dit proces

Check deze sites!

www.reacollege.nl