Speciaal basisonderwijs

(afkorting: SBO)

Het speciaal basisonderwijs is bedoeld voor kinderen die extra aandacht nodig hebben en waarbij de zorg binnen het reguliere basisonderwijs niet genoeg is. Scholen voor speciaal basisonderwijs hebben dezelfde kerndoelen als reguliere basisscholen, maar de kinderen krijgen (als ze dat nodig hebben) meer tijd om die doelen te bereiken.

Scholen voor speciaal basisonderwijs werken in een samenwerkingsverband samen met reguliere basisscholen. In dit verband hebben zij de rol van expertisecentrum. Zij kunnen leerlingen opvangen die intensieve zorg nodig hebben of ambulante begeleiding aanbieden aan de reguliere basisscholen.

Heeft je kind nog meer ondersteuning nodig dan dat het SBO kan bieden dan kan je kind naar het speciaal onderwijs.

Aangepast: Zaterdag 22 Augustus 2020 om 09:05

Door: Erica Jordans van Samenwerkingsverband V(S)O 25.06

Vind het hier!

 

 
 

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen

Zo kom je er!

Je kunt je kind aanmelden bij een school naar keuze. Om toegelaten te worden heb je een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Wie betaalt?

Kosten voor je basisschool worden betaald door de overheid. Wel kan een school een vrijwillige ouderbijdrage vragen om extra dingen (denk aan uitjes) te bekostigen.

Binnen het onderwijs zijn diverse voorzieningen mogelijk, bijvoorbeeld rondom zorg of vervoer. Hierover lees je meer op deze pagina >

Check deze site!

www.rijksoverheid.nl