Speciaal basisonderwijs

(afkorting: SBO)

Het speciaal basisonderwijs is bedoeld voor kinderen waarbij de extra ondersteuning die de basisscholen al bieden, nog niet genoeg is voor een optimale ontwikkeling. De kinderen hebben behoefte hebben aan een aangepast leerstofaanbod in combinatie met een sterk pedagogisch aanbod. De kinderen doen hierdoor weer opnieuw succeservaringen op. Er is extra aandacht voor aanleren van vaardigheden in het ‘leren leren’ en sociaal gedrag.
Scholen voor speciaal basisonderwijs hebben dezelfde kerndoelen als reguliere basisscholen, maar de kinderen krijgen (als ze dat nodig hebben) meer tijd om die doelen te bereiken.

Scholen voor speciaal basisonderwijs werken in een samenwerkingsverband passend onderwijs samen met de reguliere basisscholen het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4 scholen).
In dit samenwerkingsverband hebben zij de rol van expertisecentrum.

Heeft je kind nog meer ondersteuning nodig dan dat het SBO kan bieden dan kan je kind eventueel naar het speciaal onderwijs.

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 08:40

Door: SWV-PassendWijs

Vind het hier!

 

 
 

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen

Zo kom je er!

Je kunt je kind aanmelden bij een school naar keuze. Om toegelaten te worden heb je een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Wie betaalt?

Kosten voor je basisschool worden betaald door de overheid. Wel kan een school een vrijwillige ouderbijdrage vragen om extra dingen (denk aan uitjes) te bekostigen.

Binnen het onderwijs zijn diverse voorzieningen mogelijk, bijvoorbeeld rondom zorg of vervoer. Hierover lees je meer op deze pagina >

Check deze site!

www.rijksoverheid.nl