Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis. Deze kinderen krijgen in het speciaal onderwijs meer aandacht en ondersteuning dan in het gewone onderwijs.

Deze scholen zijn onderverdeeld in 4 clusters:

  • Cluster 1: voor blinde en slechtziende kinderen
  • Cluster 2: voor dove en slechthorende kinderen
  • Cluster 3: voor zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met een meervoudige handicap en kinderen met een lichamelijke ziekte
  • Cluster 4: voor kinderen met gedragsproblemen en kinderen met een psychiatrische ziekte

Aangepast: Zaterdag 22 Augustus 2020 om 09:09

Door: Bijzonder in Arnhem

Zo kom je er!

Je kunt je kind aanmelden bij een school naar keuze. Om toegelaten te worden heb je een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Wie betaalt?

Kosten voor je basisschool worden betaald door de overheid. Wel kan een school een vrijwillige ouderbijdrage vragen om extra dingen (denk aan uitjes) te bekostigen.

Binnen het onderwijs zijn diverse voorzieningen mogelijk, bijvoorbeeld rondom zorg of vervoer. Hierover lees je meer op deze pagina >