Zorgplicht

Scholen hebben met de invoering van passend onderwijs zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld én leerlingen die al op school zitten. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Op de eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) leggen scholen vast welke ondersteuning zij kunnen bieden.

 

Aangepast: Zaterdag 30 Maart 2024 om 11:03

Door: Erica Jordans van Samenwerkingsverband V(S)O 25.06