Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een (vervolg)opleiding en op een plek in de samenleving. 

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop extra ondersteuning voor leerlingen wordt georganiseerd. Het is dus niet een aparte schoolsoort, maar passend onderwijs geldt voor alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.

Het doel van passend onderwijs is te zorgen dat leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, dat ze ondersteuning krijgen als dat nodig is, en dat er geen leerlingen meer thuiszitten. Om dit voor elkaar te krijgen, gaan scholen samenwerken. Alle scholen in een regio of stad zijn onderdeel van een samenwerkingsverband passend onderwijs. In Arnhem is er een samenwerkingsverband voor het basisonderwijs, en een voor voortgezet onderwijs. Deze samenwerkingsverbanden hebben een ondersteuningsplan opgesteld, waarin ze aangeven op welke manier ze passend onderwijs vormgeven.

Lees meer over de organisaties voor passend onderwijs in regio Arnhem.

Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.


Aangepast: Dinsdag 10 Juli 2018

Door: Erica Jordans van Samenwerkingsverband V(S)O 25.06

Check deze site!

www.passendonderwijs.nl