Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een
(vervolg)opleiding en op een plek in de samenleving.

Passend Onderwijs is de naam van de wet die de overheid op 1-8-2014 in werking heeft gesteld. Deze wet schrijft voor dat regio’s voor alle leerlingen een passende onderwijsplek moeten bieden, passend bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Passend onderwijs geldt voor alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.

Het doel van passend onderwijs is te zorgen dat leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, dat ze ondersteuning krijgen als dat nodig is, en dat er geen leerlingen meer thuiszitten. Om dit voor elkaar te krijgen, gaan scholen samenwerken. Alle scholen in een regio of stad zijn onderdeel van een samenwerkingsverband passend onderwijs. In Arnhem is er een samenwerkingsverband voor het basisonderwijs, SWV PassendWijs,  en een voor voortgezet onderwijs, SWV de Verbinding
. Deze samenwerkingsverbanden hebben een ondersteuningsplan opgesteld, waarin ze aangeven op welke manier ze passend onderwijs vormgeven.

Bijna alle scholen in een regio (regulier en speciaal) werken specifiek voor deze opdracht samen in een samenwerkingsverband, ongeacht bij welk schoolbestuur een school is aangesloten. Alleen scholen voor particulier onderwijs én speciale scholen voor leerlingen die doof/slechthorend of blind/slechtziend zijn, zijn niet op de samenwerkingsverbanden aangesloten.

 

Aangepast: Zaterdag 30 Maart 2024 om 11:02

Door: Erica Jordans van Samenwerkingsverband V(S)O 25.06

Check deze sites!

www.passendonderwijs.nl
www.swv-passendwijs.nl
www.swvdeverbinding.nl/