Peuteropvang

Als je kind 2 jaar wordt dan mag het naar de peuteropvang. De peuteropvang is een goede voorbereiding op de basisschool. Kinderen leren om samen te spelen, te delen en om te gaan met andere leeftijdsgenoten. De gemeente stimuleert om ten minste 2 dagdelen naar de peuteropvang te gaan. Heeft je kind extra aandacht nodig dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een VVE-verklaring (voor- en vroegschoolse educatie). Hiermee kan je kind 4 dagdelen naar de peuteropvang.

Op de peuteropvang ligt de nadruk op het spelen met andere kinderen. Ook de ontwikkeling van de taal en motoriek van het kind is belangrijk. Door middel van kinderliedjes zingen, creatieve activiteiten en handvaardigheid wordt er op een speelse manier gestimuleerd om een goede opstap te geven voor de basisschool.

De peuterleidsters observeren je kind en kunnen bij opvallende zaken, na overleg met jou, de hulp inschakelen van diverse professionals die aan de peuteropvang verbonden zijn, zoals een fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut.

De peuteropvang stelt een pedagogisch beleidsplan op, deze kun je vaak terugvinden op de site van de peuteropvang.
In Arnhem hebben alle kinderen het zogenaamde ontwikkelrecht. Dat wil zeggen dat alle kinderen vanaf 2 jaar recht hebben op 12 uur betaalbare peuteropvang.

Aangepast: Zaterdag 22 Augustus 2020 om 08:12

Door: Bijzonder in Arnhem

Zo kom je er!

Je kunt zelf contact opnemen met een peuterspeelzaal van je keuze.

Wie betaalt?

De kosten voor de peuterspeelzaal betaal je zelf. De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk.

Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen hetzelfde als ouders die daar geen recht op hebben.

Met uitzondering van de laagste inkomens. Zij krijgen extra financiële hulp. Lees hier meer over deze subsidie >