Voor organisaties

Regelmatig krijgen we de vraag om met organisaties mee te denken over inclusie of de toegankelijkheid van activiteiten. Dat doen we natuurlijk graag! Maar, omdat Bijzonder in Arnhem gedragen wordt door vrijwilligers, hebben we hiervoor echter wel een aantal spelregels op het gebied van inzet en kosten.

Inzet

Alhoewel het thema inclusie en toegankelijkheid wellicht nieuw is in jouw organisatie, is er al veel over geschreven en gezegd. Omdat wij werken met vrijwilligers die tevens alllemaal ouder zijn van een zorgkind willen wij hun tijd effectief inzetten. Als je een vraag aan ons stelt zullen we eerst samen kijken of je de basis al geregeld hebt. Is dit niet het geval dan kunnen we je voorzien van informatie waarmee je met deze basis aan de slag kunt. Basis op orde? Dan kijken we graag mee met de specifieke vragen van jouw organisatie.

Kosten

Voor organisaties die zelf werken met vrijwilligers én geen subsidie of inkomsten hebben denken we kosteloos mee.
Commerciële organisaties, organisaties die subsidie ontvangen of die inkomsten genereren met een activiteit vragen we een passende bijdrage te doen aan Bijzonder in Arnhem. Uitgangspunt hierbij is € 55,- per uur, maar hier kan in overleg van afgeweken worden. Deze inkomsten worden uiteraard weer ingezet voor Bijzonder door bijvoorbeeld leuke activiteiten voor de kids of vrijwilligers te organiseren.

Vragen over toegankelijkheid van gebouw of terrein kun je stellen aan het Apcg. Indien nodig zullen zij Bijzonder in Arnhem bij de vraag betrekken.

Aangepast: Woensdag 25 Oktober 2023 om 22:55

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen