De Verbinding

De scholen van het samenwerkingsverband moeten er samen voor zorgen dat er voor iedere leerling in de regio een passende onderwijsplek is.
Daarom werken zij samen in een samenwerkingsverband. De scholen worden ondersteund door een bureau van onderwijsprofessionals.

Voor alle ouders is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden over onderwijs. Vaak is de school van uw zoon of dochter de eerste plek waar u uw vragen stelt.

Ouders en leerlingen, maar ook docenten, ondersteuningscoördinatoren, afdelingsleiders, schooldirecteuren en overige professionals (bijvoorbeeld leerplichtambtenaren, onderwijsconsulenten, jeugdartsen, wijkcoaches of behandelaars) kunnen met hun vragen uiteraard ook altijd bij het bureau van het samenwerkingsverband terecht. Het samenwerkingsverband is de centrale plek voor iedereen die een vraagt heeft.

Het samenwerkingsverband is een vraagbaak en een wegwijzer. U kunt bij ons terecht met vragen over:

  • passend onderwijs in het VO en VSO
  • begeleidingsmogelijkheden van scholen
  • wettelijke procedures binnen onderwijs
  • toelating en plaatsing in het VO of VSO
  • schoolkeuze en schooladvies
  • aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor VSO of praktijkonderwijs

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door vo- en vso-scholen in de gemeenten Arnhem, Duiven, Lingewaard, (een deel van) Montferland, Overbetuwe, Renkum, (een deel van) Rheden, Westervoort en Zevenaar.

 

Aangepast: Zaterdag 30 Maart 2024 om 11:00

Door: Onderwijsloket van Samenwerkingsverband De Verbinding

Specialisaties:

  • passend onderwijs in het VO en VSO

Google Maps

De Verbinding

Onderwijsloket

E: loket@swvdeverbinding.nl
M: 026-3650321 
S: www.swvdeverbinding.nl

 

Social Media

Goed om te weten