Cluster 1

Cluster 1 is een van de 4 clusters (categorieën) van het speciaal onderwijs op basisschoolniveau. Onder cluster 1 vallen de scholen voor leerlingen met een visuele beperking. Leerlingen in het cluster 1 onderwijs krijgen voor een deel dezelfde lesstof als leerlingen op het regulier onderwijs. Het tempo wordt voor iedere leerling aangepast.

Naast de leervakken wordt ook aandacht besteed sociale en praktische vaardigheden die blinde en slechtziende kinderen nodig hebben, zoals mobiliteit (bijvoorbeeld lopen met de witte stok of alleen met de bus reizen), verzorging en huishoudelijke klusjes.

Cluster 1 onderwijs wordt gegeven door Bartiméus en Visio.

Aangepast: Zaterdag 22 Augustus 2020 om 09:13

Door: Bijzonder in Arnhem

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen

Zo kom je er!

Je kunt je kind aanmelden bij een school naar keuze. Om toegelaten te worden heb je een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Wie betaalt?

Kosten voor je basisschool worden betaald door de overheid. Wel kan een school een vrijwillige ouderbijdrage vragen om extra dingen (denk aan uitjes) te bekostigen.

Binnen het onderwijs zijn diverse voorzieningen mogelijk, bijvoorbeeld rondom zorg of vervoer. Hierover lees je meer op deze pagina >

Check deze sites!

Bartiméus
Visio