Therapeutische peutergroep

Een therapeutische peutergroep is bedoeld voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van anderhalf tot vier jaar. De peutergroep biedt een veilig en uitdagend klimaat waarbinnen de ontwikkeling van je kind wordt gestimuleerd en fysiotherapie, ergotherapie en logopedie kunnen worden gegeven. Dit gebeurt zowel individueel als groepsgewijs.

De behandeling in de therapeutische peutergroep is gericht op het stimuleren van de totale ontwikkeling van je kind. Dit wordt bereikt door een combinatie van verschillende therapieën, pedagogische begeleiding en samen spelen. Kinderen leren veel van imitatie en dus van elkaar. Er is veel aandacht voor de motorische en sociale vaardigheden, het gedrag, de leervaardigheden, de zelfredzaamheid en de spraaktaalontwikkeling.

 

Aangepast: Woensdag 6 Maart 2024 om 06:28

Door: Klimmendaal

Zo kom je er!

Je (kinder of huis)arts kan je doorverwijzen naar een therapeutische peutergroep. Ook het team Integrale vroeghulp kan een verwijzing doen.

Wie betaalt?

De kosten voor de therapeutische peutergroep worden betaald vanuit je zorgverzekering.