Cluster 4

Onder cluster 4 vallen scholen voor kinderen met (zeer) moeilijk verstaanbaar gedrag, scholen voor langdurig zieke kinderen zonder lichamelijke handicap, scholen verbonden aan een pedologisch instituut.
De scholen bieden voorspelbaarheid en structuur, leerkrachten hebben oog voor wat wel goed gaat. De leerlingen krijgen o.a. extra ondersteuning op gedrag en werkhouding en doen zo succeservaringen op.
De scholen binnen cluster 4 werken samen met het regulier onderwijs aan inclusief onderwijs.  

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 08:35

Door: SWV-PassendWijs

Zo kom je er!

Je kunt je kind aanmelden bij een school naar keuze. Om toegelaten te worden heb je een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Wie betaalt?

Kosten voor je basisschool worden betaald door de overheid. Wel kan een school een vrijwillige ouderbijdrage vragen om extra dingen (denk aan uitjes) te bekostigen.

Binnen het onderwijs zijn diverse voorzieningen mogelijk, bijvoorbeeld rondom zorg of vervoer. Hierover lees je meer op deze pagina >

Check deze site!

www.leraar24.nl/cluster-4