Toelaatbaarheidsverklaring

(afkorting: tlv)

Als een leerling wordt verwezen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs dan is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van het samenwerkingsverband nodig. Dit geldt ook als ouders hun kind direct aanmelden op een school.

De aanvraag voor de tlv wordt inhoudelijk voorbereid door de school waar je kind staat ingeschreven en voorzien van een advies. De aanvraag wordt vervolgens getoetst aan diverse criteria die vooraf door het samenwerkingsverband zijn opgesteld. Deze toetsing vind plaats door 2 deskundigen, zoals een orthopedagoog of psycholoog.
Passend Wijs heeft de volledige aanvraagprocedure op hun site in kaart gebracht.

 

Aangepast: Zaterdag 30 Maart 2024 om 11:02

Door: Erica Jordans van Samenwerkingsverband V(S)O 25.06

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen

Check deze site!

onderwijsgeschillen