Voortgezet speciaal onderwijs

In het voortgezet speciaal onderwijs worden kinderen intensiever begeleid. 
Kinderen behalen in het voortgezet onderwijs een regulier diploma op vwo, havo of vmbo niveau.

Daarnaast kent het voortgezet speciaal onderwijs een tweetal bijzondere uitstroomprofielen. Het uitstroomprofiel dagbesteding waarbij kinderen worden voorbereid op  een voorziening in dagbesteding, en het uitstroomprofiel arbeidsmarkt waarbij kinderen worden voorbereid op een beroep maar waarvan de verwachting is dat zij geen diploma zullen behalen.

 


Aangepast: Dinsdag 14 Mei 2019

Check deze site!

www.oudersonderwijs.nl