Cluster 2

Cluster 2 is een van de 4 clusters binnen het speciaal onderwijs. Hieronder vallen de scholen voor kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn.   

Op een cluster 2 school wordt zo veel mogelijk het lesprogramma van een gewone school doorlopen. De groepen zijn klein en er is veel aandacht voor het ontwikkelen van communicatiemogelijkheden. Hierbij kan ICT een belangrijke rol spelen.

Leerlingen krijgen vaak les in zowel het gesproken Nederlands, bijvoorbeeld door spraakafzien (liplezen) en spraaktraining, als in de Nederlandse gebarentaal (NGT). Voor cluster 2 onderwijs kun je terecht bij Kentalis.

Kentalis geeft ook ondersteuning aan leerlingen op een reguliere school in de buurt. De leerling volgt dan het programma van de reguliere school en een ambulant begeleider van cluster 2 ondersteunt de leerling en de school daarbij. Dit heet een ondersteuningsarrangement.
Scholen kunnen ook alleen een consultatie & advies aanvragen bij Kentalis.

Aanmelden voor een ondersteuningsarrangement of een onderwijsarrangement kan via de website van Kentalis. Na aanmelding neemt Kentalis het dossier in behandeling en wordt bekeken of de aanmelding binnen cluster 2-onderwijs valt.
De trajectbegeleider brengt met de leerling, ouders en school de vragen en wensen in kaart en bespreekt dit met deskundigen. Er volgt een observatie en een overleg over de vraag: welke onderwijsvorm past het best bij de leerling? Het onderzoeksrapport gaat naar de Commissie van Onderzoek. Deze commissie neemt het besluit over de toelaatbaarheid, het onderwijs- of ondersteuningsarrangement en de duur van het arrangement.

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 08:13

Door: SWV-PassendWijs

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen

Zo kom je er!

Aanmelden voor een ondersteuningsarrangement of een onderwijsarrangement kan via de website van Kentalis.

Wie betaalt?

Kosten voor je basisschool worden betaald door de overheid. Wel kan een school een vrijwillige ouderbijdrage vragen om extra dingen (denk aan uitjes) te bekostigen.

Binnen het onderwijs zijn diverse voorzieningen mogelijk, bijvoorbeeld rondom zorg of vervoer. Hierover lees je meer op deze pagina >