Cluster 3

Onder cluster 3 vallen de scholen voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen.
De leerlingen leren in hun eigen tempo, hun talenten en mogelijkheden staan daarbij voorop. Tegelijkertijd leren ze om te gaan met hun beperkingen. De leerlingen krijgen ondersteuning bij het aanleren van praktische en sociale vaardigheden. De nadruk ligt op het ontwikkelen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Kinderen leren zichzelf verzorgen, om te gaan met geld, boodschappen te doen. Als een leerling extra hulp of zorg nodig heeft die binnen de klas niet mogelijk is, dan zijn er andere professionals op school die de begeleiding bieden.

Op de scholen voor langdurig zieke kinderen wordt gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen. Ook leren ze hun ziekte accepteren en om gaan met reacties van anderen. Daarnaast leren ze rekening te houden met hun ziekte bij het indelen van de dag. De vakken die de kinderen krijgen zijn dezelfde als op de basisschool. Een deel van de kinderen gaat na een tijdje weer naar de reguliere school.

De scholen werken samen met andere specialisten en zorgpartners. Ook werken ze samen met het regulier onderwijs aan meer inclusief onderwijs.

 De cluster 3 school in Arnhem is Lichtenbeek.

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 08:17

Door: SWV-PassendWijs

Zo kom je er!

Je kunt je kind aanmelden bij een school naar keuze. Om toegelaten te worden heb je een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Wie betaalt?

Kosten voor je basisschool worden betaald door de overheid. Wel kan een school een vrijwillige ouderbijdrage vragen om extra dingen (denk aan uitjes) te bekostigen.

Binnen het onderwijs zijn diverse voorzieningen mogelijk, bijvoorbeeld rondom zorg of vervoer. Hierover lees je meer op deze pagina >

Check deze site!

www.leraar24.nl/cluster-3