Cluster 3

Onder cluster 3 vallen de scholen voor leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen en leerlingen die langdurig ziek zijn.

De kinderen krijgen lessen in praktische vaardigheden. De nadruk ligt op het ontwikkelen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Ze leren zichzelf verzorgen, om te gaan met geld, boodschappen te doen. Daarnaast is er extra aandacht voor sociale vaardigheden.

Op de scholen voor langdurig zieke kinderen wordt gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen. Ook leren ze hun ziekte accepteren en om gaan met reacties van anderen. Daarnaast leren ze rekening te houden met hun ziekte bij het indelen van de dag. De vakken die de kinderen krijgen zijn dezelfde als op de basisschool. Een deel van de kinderen gaat na een tijdje weer naar de reguliere school.

Cluster 3 scholen staan ook wel bekend als ZML of ZMLK scholen (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen).
Daarnaast werden vroeger ook deze andere afkortingen gebruikt.

  • lichamelijk gehandicapt (LG) Mytyl
  • meervoudig gehandicapt (MG) Tyltyl
  • langdurig zieke kinderen (LZK)

In deze folder van PassendWijs zijn alle cluster 3 scholen terug te vinden.

Aangepast: Zaterdag 22 Augustus 2020 om 09:33

Door: Bijzonder in Arnhem

Zo kom je er!

Je kunt je kind aanmelden bij een school naar keuze. Om toegelaten te worden heb je een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Wie betaalt?

Kosten voor je basisschool worden betaald door de overheid. Wel kan een school een vrijwillige ouderbijdrage vragen om extra dingen (denk aan uitjes) te bekostigen.

Binnen het onderwijs zijn diverse voorzieningen mogelijk, bijvoorbeeld rondom zorg of vervoer. Hierover lees je meer op deze pagina >

Check deze site!

www.leraar24.nl/cluster-3