Lichtenbeek

Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. Uitgangspunt van de school is het zodanig ontwikkelen van de individuele mogelijkheden van iedere leerling dat de beperking geen handicap wordt.

We willen zo veel mogelijk een ‘gewone’ school zijn. Om die reden zitten leerlingen met leeftijdgenoten in de klas, stellen we eisen aan ze en wijzen we hen van jongs af aan op hun plichten en verantwoordelijkheden. Voor elke leerling wordt gestreefd naar maatwerk.

 

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 07:11

Specialisaties

Speciaal onderwijs

Google Maps

Social Media