Voorzieningen binnen onderwijs

Binnen het onderwijs zijn veel voorzieningen mogelijk. Met al deze voorzieningen wordt het mogelijk om voor ieder kind passend onderwijs te creëeren. Dit wordt ook wel je individuele zorgarrangement genoemd. Al deze voorzieningen worden geregeld en betaald via verschillende instanties. Dat maakt het voor ouders vaak onoverzichtelijk en soms lastig om te regelen. Om je hierbij te helpen kun je een onderwijszorgconsulent inschakelen. Zij zijn op de hoogte van alle mogelijkheden en helpen je bij het regelen.

Onderwijs

De kosten voor je basisschool en voortgezet onderwijs worden betaald door de overheid. De overheid betaalt de school rechtstreeks en per leerling om onderwijs te verzorgen. Wel kan een school een vrijwillige ouderbijdrage vragen om extra dingen (denk aan uitjes) te bekostigen.Vanaf het beroepsonderwijs betaal je lesgeld. Dit lesgeld dekt niet alle kosten van het beroepsonderwijs, de overheid betaalt het overige deel dat nodig is om het onderwijs te bekostigen.

Heeft je kind tijdens de lessen ondersteuning nodig? Dan kan dit geboden worden door de school. De school werkt hiervoor samen met diverse instanties.

  • Het samenwerkingsverband → extra ondersteuning in de klas
  • De gemeente / jeugdwet → vervoer, aanpassingen gebouw, extra ondersteuning in de klas
  • Wet langdurige zorg (Wlz) → extra ondersteuning inde klas
  • Zorgverzekering / zorgverzekeringswet → inzet van zorgprofessionals
  • UWV → gebarentolk, speciale tafel etc.

De school weet de juiste weg te vinden in deze complexe regelingen. Het aanvragen van ondersteuning kun je dan ook het beste doen via de school of met hun hulp. Kom je er niet uit of heb je een conflict met de school over de geboden ondersteuning? Schakel dan de hulp in van een onderwijszorgconsulent!

Aangepast: Zaterdag 22 Augustus 2020 om 10:01

Door: Bijzonder in Arnhem

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen