Ambulante ondersteuning

Iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Bij kinderen met een beperking gaat de ontwikkeling niet altijd vanzelf. Extra stimulering is soms nodig. Kinderen met een ernstige
(meervoudige) beperking hebben bijzondere verzorging nodig. Dit vraagt veel van ouders. Heb je vragen over de ontwikkeling van je kind met een beperking of chronische ziekte? Of heb je zelf een (licht) verstandelijke beperking en vragen over de opvoeding? Dan vind je het misschien lastig om de opvoeding van jouw kinderen met het huishouden en je werk te combineren en kun je een beroep doen op ambulante ondersteuning vanuit het sociaal domein. Praktische gezinsondersteuning biedt ondersteuning bij de opvoeding en verzorging, zodat het jou niet teveel wordt.

Ambulante ondersteuning helpt om je kind een stabiele en veilige omgeving te bieden. En geeft je handvatten, zodat je om kunt gaan met het gedrag dat de beperking of de ziekte van je kind met zich meebrengt. Spelen er andere vragen in je gezin? Heb je bijvoorbeeld geen werk, schulden of weinig mensen om je heen die steun kunnen bieden? Dan werk je samen met de ondersteuner aan oplossingen. Je begeleider kan je bijvoorbeeld in contact brengen met een jobcoach, die jou kan begeleiden naar werk. Het doel is dat jij – met steun van de mensen om je heen – de opvoeding van je kind zelfstandig aankunt.

Spelen er in je gezin meerdere problemen, dan kan dit jullie leven samen ernstig beïnvloeden. Een behandelaar werkt met jullie toe naar structurele veranderingen. Daarbij worden, naast alle leden van jullie gezin, ook de mensen uit jullie omgeving betrokken. We kijken met jullie wat er gebeurt in de familie, buurt, met vrienden, op school en werk. Samen werken we toe naar een veilig en zelfstandig gezinsleven.

In gezinnen waar ernstige opvoed- en opgroeiproblemen zijn, kan de methode ‘HouVast’ ingezet worden. Samen met het gezin zoeken begeleiders naar langdurige oplossingen om een gevaar van verwaarlozing en escalatie van problemen te voorkomen.

 

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 10:21

Door: Bijzonder in Arnhem

Zo kom je er!

De huisarts of wijkcoach kan je helpen om te bepalen welke zorg jouw kind nodig heeft en deze samen met je regelen. De huisarts en wijkteams van het sociaal domein en specialisten binnen het ziekenhuis verwijzen je door naar de zorgorganisatie.

Wie betaalt?

Om zorg vanuit de wlz te krijgen, is een indicatiebesluit nodig van het CIZ. Als er geen Wlz-indicatie is, kan de gemeente een beschikking vanuit de Jeugdwet geven.