CIZ Advies

Als je kind intensieve zorg nodig heeft, kun je dubbele kinderbijslag aanvragen bij het SVB.
Om te beoordelen of je kind in aanmerking komt schakelt het SVB het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) in.
Zij beoordelen de zorgbehoefte van je kind. Je ontvangt daarvoor een vragenformulier.

Let op: het CIZ zal je binnen een paar dagen enkele vragenlijsten sturen waar je binnen 2 weken op moet reageren. Reageer je niet, dan wordt je aanvraag afgewezen. Zorg ervoor dat je voor het aanvragen bij het SBV de belangrijkste documenten digitaal hebt. Denk hierbij aan een brief van de arts met diagnose, documenten van school of wijkteam waarmee je kunt aantonen dat er extra zorg wordt verleend etc.
In een van de vragenlijsten dien je aan te geven hoe de zorg verloopt. Hou er rekening mee dat je bij het invullen een slechte dag in gedachte houd. Ouders hebben vaak de neiging om de zwaarte van de zorg met de mantel der liefde af te dekken.

Waarop beoordeelt het CIZ

CIZ beoordeelt de zorgbehoefte van je kind aan de hand van 2 onderwerpen, die elk verdeeld zijn in 5 'functies':

Verzorging

1. lichaamshygiëne
2. zindelijkheid
3. eten en drinken
4. mobiliteit
5. medische verzorging

Oppassing

1. gedrag
2. communicatie
3. alleen thuis zijn
4. begeleiding buitenshuis
5. bezig houden

Per functie kijkt CIZ hoe groot de zorgbehoefte is. Voor iedere functie geeft CIZ een score. De totaalscore bepaalt of het advies positief of negatief is. Het advies is positief als er op:

  • 5 functies een score is toegekend bij kinderen van 3 t/m 5 jaar
  • 4 functies een score is toegekend bij kinderen van 6 t/m 9 jaar
  • 3 functies een score is toegekend bij kinderen van 10 t/m 17 jaar

 

Tips:

  • Heb je een revalidatiearts? Dan kun je deze vragen om jouw kind op bovenstaande punten te beoordelen en hierover een verslag te schrijven. Dit veslag kun je vervolgens indienen als bijlage bij je aanvraag. Zij kunnen op hun beurt weer gebruik maken van diverse tools zoals de Pedi-CAT waarmee het algemeen dagelijks functioneren van kinderen met een beperking in kaart kan worden gebracht.
  • Er wordt gevraagd om het ontwikkelplan van school mee te sturen. School beschrijft hierin vaak jouw kind op basis van alle positieve dingen die zij zien (de ontwikkelpunten). Je kunt school vragen om een aangepaste versie waarin zij feitelijk de huidige situatie beschrijven, met ook aandacht voor punten die niet zo goed gaan.

 

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 07:50

Door: Bijzonder in Arnhem

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen

Zo kom je er!

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wordt ingeschakeld door het SVB zodra je dubbele kinderbijslag hebt aangevraagd bij het SVB.

Wie betaalt?

Het CIZ advies is kosteloos.

Check deze sites!

SBV: het CIZ advies
CIZ