Jeugdwet

Voor kinderen en jongeren is er de jeugdwet. In deze wet is bijna alle zorg en ondersteuning geregeld voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar.
Soms is voor jeugd ook zorg vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg of de Wmo aan de orde.

Voor ondersteuning vanuit de jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk, dit wordt de jeugdhulp genoemd.
In Arnhem kun je voor deze ondersteuning terecht bij het Wijkteam. Zij bekijken samen met jou welke ondersteuning nodig is en hoe deze geregeld kan worden. 

 

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 07:52

Door: Bijzonder in Arnhem

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen