Siza

Siza ondersteunt volwassenen en kinderen met een beperking, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en meedoen in de samenleving. Dat doen we door mensen zo veel mogelijk hun eigen keuzes te laten maken en samen de mogelijkheden te verkennen. Met hulp van het netwerk van naasten en professionals en met gebruik van slimme technologische oplossingen.

Siza biedt verschillende vormen van dienstverlening, zoals: ondersteuning thuis, dagbesteding, dagopvang, buitenschoolse opvang, logeeropvang en 24-uurs zorg in een woongroep. Daarnaast bieden we verschillende vormen van behandeling en therapie.

Financiering komt vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Jeugdwet, de Basis GGZ en Zorgverzekeringswet (Zvw).

Siza heeft 150 locaties en 16 ondersteuningsteams thuis in de regio Arnhem en Noord-Brabant. Kijk voor alle overige locaties op: www.siza.nl/locaties

Aangepast: Woensdag 26 Augustus 2020 om 09:10

Specialisaties

- Lichamelijke beperking (LG)
- Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
- Licht verstandelijke beperking (LVB)
- Autisme (ASS)
- Matige tot ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (MEVB+)
- Ernstige meervoudige beperking (EMB)
- Progressieve spierziekten
- Wonen en logeren, dagopvang en vakantieopvang
- Leren, opgroeien en opvoeden
- Behandeling, training en (vak)therapie

Google Maps

Siza

Siza Entree

E: sizaentree@siza.nl
T: 088-377 91 99 
S: www.siza.nl 

WhatsApp: 06-53 20 92 39

Social Media

Goed om te weten