Matig tot ernstig verstandelijke beperking (MEVB+) en moeilijk verstaanbaar gedrag

Een matig tot ernstig verstandelijke beperking (MEVB) betekent dat je een ontwikkelingsleeftijd hebt tussen de 3 en 9 jaar. Om de wereld om je heen te begrijpen, zijn de mensen uit je omgeving nodig om de ervaringen die je opdoet, te ordenen.

Vaak heb je ook te maken met lichamelijke, medische en psychiatrische problemen of beperkingen. Bijvoorbeeld ADHD, ASS of zintuiglijke beperkingen. En als er sprake is van moeilijk verstaanbaar gedrag (+), uit zich dat bijvoorbeeld in opstandig gedrag, verbaal of fysiek agressief gedrag, of angstig gedrag. Iedere situatie van iemand met een MEVB+ is uniek. Daarom is er geen standaardoplossing voor.

Een veilige woonomgeving is van groot belang. Dat kan als gezin in de wijk met alle nodige ondersteuning, maar dat kan ook in een geborgen, beschermde woonomgeving. Soms is een beschermde woonomgeving noodzakelijk om jezelf verder te kunnen ontwikkelen. Ook kan het nodig zijn om constante beschikbaarheid en nabijheid van een begeleider te hebben. Vaak betekent dat ook nachtzorg en persoonlijke alarmeringsmogelijkheden.

Centraal in de ondersteuning aan kinderen en jongeren met een MEVB+ staan het bieden van structuur, een duidelijke dagindeling, vaste leefregels en strikte afspraken voor het dagelijks leven. Dat vraagt intensieve begeleiding en zoveel mogelijk samenwerking tussen begeleiders, ouders en het netwerk, artsen, behandelaren en school.

Elk kind heeft recht op onderwijs. Als speciaal onderwijs niet past, dan kan dat in combinatie met dagbesteding, in de vorm van buitenschoolse opvang en zorg binnen onderwijs. Er is aandacht voor de ontwikkeling van sociale en praktische vaardigheden, door een grote diversiteit aan activiteiten aan te bieden. Van sfeer en beleving tot arbeidsmatige activiteiten.

 

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 10:22

Door: Siza

Zo kom je er!

De huisarts of wijkcoach kan je helpen om te bepalen welke zorg jouw kind nodig heeft en deze samen met je regelen. De huisarts en wijkteams van het sociaal domein en specialisten binnen het ziekenhuis verwijzen je door naar de zorgorganisatie voor bijvoorbeeld dagopvang of onderwijs.

Wie betaalt?

Voor deze zorg is altijd een indicatie nodig. Die kan je krijgen van het Centrum Indicatiestelling Zorg of via een beschikking van de gemeente. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, is een indicatiebesluit nodig van het CIZ. Als er geen Wlz-indicatie is, kan de gemeente een beschikking vanuit de Jeugdwet geven.