Ergotherapeut

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend. Door te handelen ontwikkelen zij hun motorische, cognitieve en sociale vaardigheden. In elke ontwikkelingsfase kunnen zich problemen voordoen in dit handelen. Dagelijkse handelingen kunnen belemmerd worden door onder andere problemen met bewegen, onthouden, organiseren of waarnemen. De ergotherapeut traint met uw kind deze vaardigheden.

Het doel van de ergotherapeut is om uw kind zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren passend bij de leeftijd en richt zich erop je kind te laten deelnemen aan activiteiten op het gebied van spel, persoonlijke verzorging en leren. Voorbeelden hiervan zijn: aankleden, douchen, schrijven, knippen, spelen en verplaatsen buitenshuis.

De ergotherapeut begeleidt je kind in het (opnieuw) aanleren van handelingen, eventueel op een andere manier. Daarbij worden de voorwaarden om tot handelen te komen specifiek meegenomen, zoals handfunctie, oog-handcoördinatie of zithouding. Soms is het nodig om hiervoor hulpmiddelen of aanpassingen te (leren) gebruiken. De ergotherapeut adviseert bij de keuze van (rol)stoelen, woningaanpassingen en andere voorzieningen.

 

Aangepast: Woensdag 6 Maart 2024 om 06:27

Door: Klimmendaal

Zo kom je er!

Voor ergotherapie heb je geen verwijzing nodig. Je kunt zelf contact opemen met een praktijk om een afspraak voor je kind te maken.
Vaak wordt je naar de ergotherapeut doorverwezen. Bijvoorbeeld door de huisarts, consultatiebureau of behandelend arts. Zij zorgen dan ook voor een overdracht naar de ergotherapeut.

Wie betaalt?

De behandeling wordt vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekering.
Kijk goed in je polis of neem contact op met je verzekeraar om te weten hoeveel behandelingen vergoed worden.