Kinderergotherapie Arnhem-Velp

Kinderergotherapie Arnhem-Velp heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met passend onderwijs, een kinder- dagcentrum en wordt gewerkt met het schoolgaande kind en kinderen die meervoudig beperk zijn. Kinderergotherapie Arnhem-Velp is een eenmanspraktijk en wanneer noodzakelijk kan er versterkt worden.

2 locaties:
De Ruijterlaan 27a, 6881 GS in Velp
Prümelaan 2, 6824 HH in Arnhem

 


Aangepast: Vrijdag 16 November 2018

Specialisaties

- Sensorische integratie
- Planmatig handelen & bewegen
- ASS-vraagstukken
- (complexe) hulpmiddelen
- Houding- adviezen
- Advies woningaanpassing
- Behandelaar ondersteunde communicatie voor kinderen die communiceren maar niet kunnen praten.

Google Maps

Kinderergotherapie Arnhem-Velp

Frank Kerkhof

E: info@kinderergotherapie-arnhem.nl
M: 06-54607301
S: www.kinderergotherapie-arnhem.nl

Goed om te weten