Persoonsgebonden budget

(afkorting: PGB)

Als je zorg nodig hebt zijn er twee manieren om dit te regelen.
Met zorg in natura regelt en betaalt een instantie de zorg en zorgverleners. Maar als de geboden zorg niet aansluit bij datgene wat je nodig hebt kun je zorg ook zelf inkopen. Je ontvangt dan een persoonsgebonden budget. Met dit persoonsgebonden budget, of pgb, regel je zelf de zorg die je nodig hebt.

Aan een pgb zitten een aantal voordelen, het belangrijkste voordeel is dat je zelf de regie hebt. Zo bepaal je zelf wie je zorgverlener is en hoe je deze zorg wilt ontvangen. Zo kun je bijvoorbeeld ook in sommige gevallen je mantelzorger als zorgverlener inhuren.
Het is goed om je te realiseren dat het het ontvangen van een pgb ook een aantal nadelen kunnen kleven. Zo wordt je in feite een werkgever (en heb je rekening te houden met de arbo wet, loon doorbetalen bij ziekte e.d.).

Omdat het pgb een complexe materie is verwijzen we je graag door naar PerSaldo. Zij hebben een uitgebreide website en kunnen je ondersteunen bij alle vragen rondom het pgb.
Het wijkteam heeft een folder uitgebracht over het pgb en hoe het wijkteam je hierbij kan ondersteunen.

 

Aangepast: Vrijdag 5 Juli 2024 om 13:42

Door: Bijzonder in Arnhem

Zo kom je er!

Afhankelijk van het soort zorg dat je nodig hebt vraag je een pgb aan bij de instantie die deze zorg regelt.
Voor je Wlz is dit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De gemeente is je aanspreekpunt voor de WMO en jeugdwet. Voor regelingen die vallen onder de zorgverzekeringswet neem je contact op met je zorgverzekeraar.

Wie betaalt?

Afhankelijk van welke zorg je nodig hebt ontvang je pgb vanuit een van de volgende regelingen.

  • Zware, langdurige zorg -> Wlz
  • Ondersteuning aan huis -> WMO
  • Jeugdhulp -> Jeugdwet
  • Verpleging en verzorging thuis -> ZVW

Je kunt meerdere pgb's tegelijkertijd ontvangen.