Licht verstandelijke beperking

Een licht verstandelijke beperking zie je niet aan de buitenkant. Hierdoor is jouw gedrag voor anderen soms moeilijk te begrijpen. Door de beperking kunnen gedragsproblemen ontstaan en kan je vastlopen in je ontwikkeling. Een licht verstandelijke beperking heb je als je IQ tussen de 50 en 70 ligt en wanneer je moeite hebt met het sociaal aanpassingsvermogen. Begeleiding is vooral nodig bij het ontwikkelen van vaardigheden ten behoeve van het sociaal aanpassingsvermogen, omdat vaak op dat vlak problemen ontstaan bij iemand met LVB.

Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben vaker dan anderen ook een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD. Ook bijvoorbeeld verslavingsgevoeligheid speelt een grotere rol. Omdat de beperking van buitenaf niet zichtbaar is, wordt deze meestal laat gediagnosticeerd. Vaak is er een leerachterstand op school. Als het leren minder goed lukt, kan het ook leiden tot faalangst of compensatiegedrag dat zich uit in probleemgedrag.

Van belang is goede begeleiding voor het gezin, omdat ook de ouders een LVB kunnen hebben. Vaak is langdurige ondersteuning nodig bij de invulling en structuur van de dag en het bieden van een veilige omgeving. HouVast-medewerkers kunnen die begeleiding geven. Zij kijken steeds samen met ouders en kinderen of er voldoende draagkracht is om de draaglast aan te kunnen. Soms is logeeropvang passend om het gezin te ontlasten. Ook zijn er behandelmethodes gericht op gedragsregulatie, om je te helpen omgaan met een verslaving of bijvoorbeeld in te zien wat je beter wel en niet op social media kunt delen. In de ontwikkeling staat het trainen van praktische en sociale vaardigheden centraal. En er zijn arbeidsmodules die je helpen voorbereiden op een toekomstige baan.

Aangepast: Dinsdag 18 Augustus 2020 om 16:08

Door: Siza

Zo kom je er!

De wijkcoach kan helpen om te bepalen welke zorg jouw kind en gezin nodig hebben en deze samen met je regelen.

Wie betaalt?

Meestal wordt deze zorg verleend vanuit de Jeugdwet en heb je een beschikking nodig van de gemeente.