Autisme spectrum stoornis

(Afkorting: ASS)

Autisme komt voor bij mensen met en zonder een verstandelijk beperking. Er zijn grote verschillen tussen mensen met autisme. De een kan vooral moeite hebben met communicatie en het begrijpen van de ander. De ander heeft meer problemen om met veranderingen om te gaan. Als je autisme hebt, ben je vaak goed in details, maar mis je het overzicht. Een stoornis in het autismespectrum, kortweg ASS, is een ontwikkelingsstoornis die permanent is en invloed heeft op alle domeinen van het leven.

In de behandeling en begeleiding voor mensen met autisme gaat veel aandacht uit naar communicatieve vaardigheden, het bieden van structuur en het vastzitten in vaste rituelen. Vaak heb je met ASS moeite bij het verwerken van taalkundige informatie en met sociale vaardigheden. Een aspect dat veelal onderbelicht blijft, is ‘sensorische integratieproblematiek’. Dat betekent het omgaan met prikkels die via je zintuigen binnenkomen. Als je autisme hebt, ben je sterk prikkelgevoelig. Een bepaald geluid of lichtinval kan erg storend zijn. Gespecialiseerde fysiotherapeuten en ergotherapeuten kunnen helpen om ook aan dit aspect van autisme aandacht te besteden. Ze brengen in kaart waar het kind zintuiglijk gevoelig voor is en vinden oplossingen, samen met kinderen en hun ouders.

De begeleiding is veelal gericht op aangepaste opvoeding, onderwijs en leefomstandigheden. Ook toekomstig werk is voor jongeren met autisme een belangrijk aandachtspunt, omdat het vaak moeilijk is om betaald werk te vinden. Vaak hebben mensen met autisme specifieke talenten die voor bedrijven waardevol kunnen zijn. Met de juiste ondersteuning krijg je inzicht in je kwaliteiten, wat de kansen op een betaalde baan vergroot.

 

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 10:21

Door: Siza

Zo kom je er!

De huisarts of wijkcoach kan je helpen om te bepalen welke zorg jouw kind nodig heeft en deze samen met je regelen. De huisarts, wijkteams of specialisten binnen het ziekenhuis verwijzen je door naar de zorgorganisatie voor bijvoorbeeld dagopvang of onderwijs.

Wie betaalt?

Voor deze zorg is altijd een indicatie nodig. Die kan je krijgen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of via een beschikking van de gemeente. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, is een indicatiebesluit nodig van het CIZ. Als er geen Wlz-indicatie is, kan de gemeente een beschikking vanuit de Jeugdwet geven.