Briant College

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Briant College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Naast havo-onderwijs bieden we vmbo-onderwijs. Daarin bieden we de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg. Ons onderwijs en onze begeleiding hebben als doel om de leerlingen op te leiden voor een diploma, hen voor te bereiden op vervolgonderwijs en op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. We kijken daarbij altijd op een positieve manier naar onze leerlingen en hun mogelijkheden. Naast het reguliere lesprogramma is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de studievaardigheden.

 

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 07:11

Door: De Onderwijsspecialisten

Specialisaties

  • havo
  • vmbo

Google Maps

Social Media