Het Prisma

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een reëel en waardig zelfbeeld ontwikkelen. We leren hun om hun eigen mogelijkheden te benutten en op hun eigen kunnen te vertrouwen. Belangrijk is ook dat ze weten waar hun grenzen liggen en dat ze leren om hulp te vragen als dat nodig is.

Aangepast: Dinsdag 25 Augustus 2020 om 09:08

Specialisaties

  • Voortgezet speciaal onderwijs

Google Maps

Social Media