Vaktherapie

Vaktherapie is een overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie en speltherapie. Een ervaringsgerichte therapie maakt gebruik maakt van bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen. 

Bij vaktherapie ligt de nadruk meer op het doen en ervaren en minder op het praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen werken kinderen (en volwassenen) aan bewustwording en kunnen ze hun emoties en gedachten daarbij vormgeven. Zo kun je bijvoorbeeld leren om op andere manieren te reageren op situaties of gevoelens en kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. In sommige gevallen zal de nadruk meer liggen op het oplossen van een probleem, in andere gevallen ligt de nadruk meer op de acceptatie ervan of op het beperken van de gevolgen van een aandoening.

Via de gemeente of via je huisarts kan je verwezen worden als je in aanmerking wil komen voor vergoede zorg. Via de huisarts kun je kijken of aanvullende hulp gewenst is en zo ja welke. Daarnaast kun je bij de gemeente terecht als je vragen hebt over opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van je kind. Je kunt dan contact opnemen met het sociaal loket, wijkteam of startpunt in de gemeente waar je woont. Tot slot kun je op school je zorgen uiten, bijvoorbeeld in gesprek met de intern begeleider of de zorgcoördinator. Zij kunnen in overleg met de jeugdarts adviseren wat de school zelf nog kan doen of waar ze kunnen verwijzen. Is je kind onder de 4 jaar? Dan kun je ook je vraag bespreken met de jeugdarts van het consultatiebureau. Ook zij kunnen verwijzen.Aangepast: Zaterdag 30 Maart 2024 om 11:38

Door: Kind & meer

Zo kom je er!

Via het wijkteam of via je huisarts kan je verwezen worden als je in aanmerking wil komen voor vergoede zorg.

Wie betaalt?

De behandeling van kinderen en jongeren wordt door de gemeente vergoed, mits zij vinden dat de zorg nodig is en daartoe een beschikking afgeven. De gemeente heeft contracten met aanbieders van jeugdhulpverlening. De gemeente moet wel eerst een beschikking afgeven, voordat de zorg kan starten.

Neem contact op met je gemeente om te weten met welke aanbieders de gemeente samenwerkt en welke kosten er eventueel aan de behandeling verbonden kunnen zijn.

Check deze sites!

Kind & meer