Systeemtherapie

Vaak ontstaat een probleem door een combinatie of opeenstapeling van factoren die met elkaar samenhangen. Oplossingen die werkten lijken niet afdoende, en er ontstaan spanningen. Systeemtherapie kan dan helpen.

Systeemtherapie is een ander woord voor gezins- en relatietherapie. Je werkt soms met het hele gezin of grotere context daar omheen, en ook met gezinsleden apart kan systeemtherapie plaats vinden. De therapie is gebaseerd op het idee dat gedrag van één gezinslid altijd invloed heeft op dat van andere gezinsleden en andersom. Het helpt de wisselwerking tussen factoren te ontwarren, en omgangspatronen te verhelderen. En andere kijk op problemen levert ruimte op voor verandering. Door het verkennen en waar nuttig verbinden van ieders beleving, wensen en motivaties, werk je aan een nieuw evenwicht. Je kunt bijvoorbeeld aan systeemtherapie denken als er sprake is van veel strijd in de gezinssituatie, als er een ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden of als er bijvoorbeeld problemen spelen bij een gezinslid.

Via de gemeente of via je huisarts kan je verwezen worden als je in aanmerking wil komen voor vergoede zorg. Via de huisarts kun je kijken of aanvullende hulp gewenst is en zo ja welke. Daarnaast kun je bij de gemeente terecht als je vragen hebt over opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van je kind. Je kunt dan contact opnemen met het sociaal loket, wijkteam of startpunt in de gemeente waar je woont. Tot slot kun je op school je zorgen uiten, bijvoorbeeld in gesprek met de intern begeleider of de zorgcoördinator. Zij kunnen in overleg met de jeugdarts adviseren wat de school zelf nog kan doen of waar ze kunnen verwijzen. Is je kind onder de 4 jaar? Dan kun je ook je vraag bespreken met de jeugdarts van het consultatiebureau. Ook zij kunnen verwijzen.

Aangepast: Zaterdag 30 Maart 2024 om 11:36

Door: Kind & meer

Zo kom je er!

Via het wijkteam of via je huisarts kan je verwezen worden als je in aanmerking wil komen voor vergoede zorg.

Wie betaalt?

De behandeling van kinderen en jongeren wordt door de gemeente vergoed, mits zij vinden dat de zorg nodig is en daartoe een beschikking afgeven. De gemeente heeft contracten met aanbieders van jeugdhulpverlening. De gemeente moet wel eerst een beschikking afgeven, voordat de zorg kan starten.

Neem contact op met je gemeente om te weten met welke aanbieders de gemeente samenwerkt en welke kosten er eventueel aan de behandeling verbonden kunnen zijn.

Check deze sites!

Kind & meer