De Onderwijsspecialisten

De scholen van De Onderwijsspecialisten bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat deze leerlingen moeilijk leren of omdat zij een lichamelijke of meervoudige beperking, een chronische ziekte of gedragsproblemen hebben.

We bieden onderwijs op onze 30 scholen en zetten onze expertise in om samen met partners onderwijs en ondersteuning op maat in het regulier onderwijs te realiseren. Onze scholen bevinden zich in de regio’s Arnhem, Liemers, Zuidwest-Veluwe, Stedendriehoek, Overbetuwe en Achterhoek.

Expertise kenmerkt onze organisatie. Als professionals nemen wij eigen initiatief en zijn we actief bezig met onze eigen ontwikkeling.

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 07:10

Specialisaties

  • arbeidstoeleiding
  • autisme
  • dagbesteding
  • EMB
  • epilepsie
  • gedrag
  • innovatie
  • veilige school.

Google Maps

Social Media

Goed om te weten