De Onderwijsspecialisten

De scholen van De Onderwijsspecialisten bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat deze leerlingen moeilijk leren of omdat zij een lichamelijke of meervoudige beperking, een chronische ziekte of gedragsproblemen hebben.

We bieden onderwijs op onze 25 scholen en zetten onze expertise in om samen met partners onderwijs en ondersteuning op maat in het regulier onderwijs te realiseren. Onze scholen bevinden zich in de regio’s Arnhem, Liemers, Zuidwest-Veluwe, Stedendriehoek, Overbetuwe en Achterhoek.

Expertise kenmerkt onze organisatie. Als professionals nemen wij eigen initiatief en zijn we actief bezig met onze eigen ontwikkeling. Wij delen kennis in acht Kennisteams. Elk kennisteam, bestaand uit een aantal Onderwijsspecialisten, verzamelt zich rond een expertisethema dat eigen is aan het speciaal onderwijs dat we bieden.

Kennisteams

De Onderwijsspecialisten delen kennis in acht Kennisteams. Elk kennisteam verzamelt zich rond een expertisethema dat eigen is aan het speciaal onderwijs dat we bieden. Het doel is met elkaar te leren en ontwikkelen. Zowel collega’s als geïnteresseerden buiten De Onderwijsspecialisten kunnen zich aansluiten. Elk kennisteam onderhoudt een groepspagina op Facebook. Hier wordt informatie uitgewisseld en gedeeld. Iedereen die geïnteresseerd is in het thema waar het kennisteam zich mee bezig houdt, kan lid worden van de groep: 

Aangepast: Dinsdag 1 September 2020 om 09:00

Specialisaties

  • arbeidstoeleiding
  • autisme
  • dagbesteding
  • EMB
  • epilepsie
  • gedrag
  • innovatie
  • veilige school.

Google Maps

Social Media

Goed om te weten