Gezinsvaktherapie

Gezinnen die merken dat ze met elkaar vastzitten in bepaalde interactiepatronen (bijvoorbeeld moeilijk om samen de angst/het verdriet/ de boosheid van het kind te doorbreken, moeilijk om met elkaar goede afspraken te maken, snel in conflict zijn, etc), kunnen baat hebben bij deze ervaringsgerichte vorm van therapie. Of als je merkt dat er goed gepraat kan worden en er genoeg inzichten zijn, maar het toepassen in de praktijk lastig is. Daarnaast kunnen gezinnen die in gesprekken moeilijk uit kunnen leggen wat er gebeurt, of gezinnen met jonge kinderen die het moeilijk vinden om lang stil te zitten, baat hebben bij deze vorm van therapie. Je kan verwachten dat de therapie gericht is op het opdoen van positieve en nieuwe ervaringen samen, en daarin ook plezierig kan zijn. Het is echter ook hard werken, en kan soms confronterend, emotioneel en/of verhelderend zijn, afhankelijk van het doel.

Via de gemeente of via je huisarts kan je verwezen worden als je in aanmerking wil komen voor vergoede zorg. Via de huisarts kun je kijken of aanvullende hulp gewenst is en zo ja welke. Daarnaast kun je bij de gemeente terecht als je vragen hebt over opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van je kind. Je kunt dan contact opnemen met het sociaal loket, wijkteam of startpunt in de gemeente waar je woont. Tot slot kun je op school je zorgen uiten, bijvoorbeeld in gesprek met de intern begeleider of de zorgcoördinator. Zij kunnen in overleg met de jeugdarts adviseren wat de school zelf nog kan doen of waar ze kunnen verwijzen. Is je kind onder de 4 jaar? Dan kun je ook je vraag bespreken met de jeugdarts van het consultatiebureau. Ook zij kunnen verwijzen.Aangepast: Zaterdag 30 Maart 2024 om 11:31

Door: Kind & meer

Zo kom je er!

Via het wijkteam of via je huisarts kan je verwezen worden als je in aanmerking wil komen voor vergoede zorg.

Wie betaalt?

De behandeling van kinderen en jongeren wordt door de gemeente vergoed, mits zij vinden dat de zorg nodig is en daartoe een beschikking afgeven. De gemeente heeft contracten met aanbieders van jeugdhulpverlening. De gemeente moet wel eerst een beschikking afgeven, voordat de zorg kan starten.

Neem contact op met je gemeente om te weten met welke aanbieders de gemeente samenwerkt en welke kosten er eventueel aan de behandeling verbonden kunnen zijn.

Check deze sites!

Kind & meer