Dramatherapie

Dramatherapie is een vorm van creatieve therapie waarbij expressie, spel en dramawerkvormen bewust worden gebruikt om het kind te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Er kan gewerkt worden met improviserend spel, rollenspel, dramaoefeningen, oefeningen sociale vaardigheden en weerbaarheid, verkleden, maar ook met tekst (verhalen, gedichten en sprookjes), decors, speelgoed, dans, beweging, muziek en/of beeldende middelen. Met behulp van al deze werkvormen kan een kind oefenen en experimenteren met nieuw gedrag.

Dramatherapie is een ervaringsgerichte behandelvorm, waarbij het minder gaat om praten maar vooral om het ervaren: via het lichaam, de expressie, het voelen en het doen. Met behulp van dramatherapie is het mogelijk dat het kind inzicht krijgt in eigen gedrag en dat het kan oefenen met nieuwe mogelijkheden. Door middel van spel en expressiewerkvormen kan er gewerkt worden aan leerdoelen als het versterken van het zelfvertrouwen, het vergroten van de weerbaarheid, het verminderen van (faal)angst, het vergroten van het probleemoplossend vermogen, het leren herkennen en uiten van gevoelens en gedachten en het bevorderen van de integratie denken-voelen-handelen.

Via de gemeente of via je huisarts kan je verwezen worden als je in aanmerking wil komen voor vergoede zorg. Via de huisarts kun je kijken of aanvullende hulp gewenst is en zo ja welke. Daarnaast kun je bij de gemeente terecht als je vragen hebt over opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van je kind. Je kunt dan contact opnemen met het sociaal loket, wijkteam of startpunt in de gemeente waar je woont. Tot slot kun je op school je zorgen uiten, bijvoorbeeld in gesprek met de intern begeleider of de zorgcoördinator. Zij kunnen in overleg met de jeugdarts adviseren wat de school zelf nog kan doen of waar ze kunnen verwijzen. Is je kind onder de 4 jaar? Dan kun je ook je vraag bespreken met de jeugdarts van het consultatiebureau. Ook zij kunnen verwijzen.Aangepast: Zaterdag 30 Maart 2024 om 11:31

Door: Kind & meer

Zo kom je er!

Via het wijkteam of via je huisarts kan je verwezen worden als je in aanmerking wil komen voor vergoede zorg.

Wie betaalt?

De behandeling van kinderen en jongeren wordt door de gemeente vergoed, mits zij vinden dat de zorg nodig is en daartoe een beschikking afgeven. De gemeente heeft contracten met aanbieders van jeugdhulpverlening. De gemeente moet wel eerst een beschikking afgeven, voordat de zorg kan starten.

Neem contact op met je gemeente om te weten met welke aanbieders de gemeente samenwerkt en welke kosten er eventueel aan de behandeling verbonden kunnen zijn.

Check deze sites!

Kind & meer