Beeldende therapie

Beeldende therapie is een vorm van non-verbale psychotherapie, en is geschikt voor mensen die hun gevoelens met beelden beter kunnen bereiken dan met woorden.

Je gaat bij beeldende therapie concreet aan de slag met waar je last van hebt. Je werkt aan verandering op het gebied van denken, voelen en/of handelen. Niet het spreken staat daarbij centraal, maar het middel. Beeldende middelen zijn o.a. schildertechnieken, klei, hout en tekenen, maar ook adiovisueel werk (film, fotografie). Het gaat er niet om dat je leert ‘iets moois’ te maken, maar dat je werkt aan het vooraf gestelde doel door beeldend bezig te zijn. Hierbij kan het gaan om uiteenlopende doelen, zoals versterken van zelfvertrouwen, eigenheid of identiteit, verwerken van verdriet (ook rouwverwerking) en bijvoorbeeld het verminderen van angst of spanning.

Via de gemeente of via je huisarts kan je verwezen worden als je in aanmerking wil komen voor vergoede zorg. Via de huisarts kun je kijken of aanvullende hulp gewenst is en zo ja welke. Daarnaast kun je bij de gemeente terecht als je vragen hebt over opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van je kind. Je kunt dan contact opnemen met het sociaal loket, wijkteam of startpunt in de gemeente waar je woont. Tot slot kun je op school je zorgen uiten, bijvoorbeeld in gesprek met de intern begeleider of de zorgcoördinator. Zij kunnen in overleg met de jeugdarts adviseren wat de school zelf nog kan doen of waar ze kunnen verwijzen. Is je kind onder de 4 jaar? Dan kun je ook je vraag bespreken met de jeugdarts van het consultatiebureau. Ook zij kunnen verwijzen.

 

Aangepast: Zaterdag 30 Maart 2024 om 11:30

Door: Kind & meer

Zo kom je er!

Via het wijkteam of via je huisarts kan je verwezen worden als je in aanmerking wil komen voor vergoede zorg.

Wie betaalt?

De behandeling van kinderen en jongeren wordt door de gemeente vergoed, mits zij vinden dat de zorg nodig is en daartoe een beschikking afgeven. De gemeente heeft contracten met aanbieders van jeugdhulpverlening. De gemeente moet wel eerst een beschikking afgeven, voordat de zorg kan starten.

Neem contact op met je gemeente om te weten met welke aanbieders de gemeente samenwerkt en welke kosten er eventueel aan de behandeling verbonden kunnen zijn.

Check deze sites!

Kind & meer