ZML

ZML staat voor Zeer Moeilijk Lerend en is een andere benaming voor een cluster 3 school.

Meer over cluster 3 lees je hier >


Aangepast: Woensdag 27 Juni 2018

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen