Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om begeleiding en dagbesteding of om ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten.

In Arnhem kun je voor ondersteuning vanuit de WMO terecht bij het Wijkteam.

 

Aangepast: Zaterdag 30 Maart 2024 om 11:21

Door: Wijkteams Arnhem