Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg.
Als de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig (ofwel veilig en gezond) zorg te krijgen dan wordt de zorg en verzorging vanuit de Wlz geregeld. Het is ook mogelijk om de zorg te ontvangen in een zorginstelling. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Je krijgt dan een Wlz-indcatie.

Op Wlz kompas kun je lezen welke zorg allemaal onder de Wlz valt.

 

 

 

 

 

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 07:57

Door: Bijzonder in Arnhem

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen