REA College

Wanneer het regulier beroepsonderwijs niet passend is voor een jongere dan kan Stichting REA College Arnhem & Nijmegen een alternatief zijn. Hier kun je terecht voor scholing op maat en toeleiding naar werk. We zetten ons in voor een baan die bij je past en die voor langere tijd is. Onze opleidingen zijn op mbo-niveau. Er zijn opleidingen in verschillende richtingen. Bijvoorbeeld economisch-administratief, ICT, grafische techniek, zorg & welzijn of logistiek.
Je kan hier alleen gebruik van maken als je als jongere een indicatie ernstige scholingsbelemmeringen hebt. REA College legt graag uit hoe je hiervoor in aanmerking komt en helpt je waar nodig om de administratie hiervoor in orde te maken.

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 09:30

Specialisaties

Speciaal beroepsonderwijs

  • Facilitair medewerker
  • Electrotechniek en electronica
  • Administratie & economie
  • Groen
  • Mediadesign
  • ICT & informatica
  • Metaal & techniek
  • Zorg & welzijn

Google Maps

REA College

Gerard Caesar

E: info@reacollege.nl  
T: 06-53173917
S: www.reacollege.nl

Social media