Onderwijszorgconsulent

De zorg en extra voorzieningen binnen het onderwijs zit complex in elkaar doordat verschillende instanties ondersteuning aanbieden en vanuit verschillende regelingen en instanties bekostigd worden. Je school weet de weg, het samenwerkingsverband kan je hierbij ondersteunen.

Lukt het niet om het juiste onderwijsarrangement voor je kind samen te stellen? Of kom je er niet uit met de school? Dan kun je een onderwijszorgconsulent inschakelen. De onderwijszorgconsulent helpt je om tot goede afspraken te komen over de inzet van de zorg op school. Onderwijszorgconsulenten kunnen activeren, adviseren en bemiddelen. Ze gaan om tafel met de ouders, de school en met zorgaanbieder/betrokken organisaties vanuit de zorg om maatwerk daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

 

Aangepast: Zaterdag 30 Maart 2024 om 11:01

Door: Bijzonder in Arnhem

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen

Zo kom je er!

Je kunt zelf de hulp van een onderwijszorgconsulent inschakelen.
Dit doe je via de site van De Onderwijsconsulenten >

Wie betaalt?

De inzet van een onderwijszorgconsulent wordt betaald door de overheid.

Check deze site!

Onderwijszorgconsulenten