Dagbehandeling jonge kind

(Afkorting: DJK)

Dagbehandeling biedt hulp aan kinderen van 0 tot en met 6 of 7 jaar en hun ouders, waarbij sprake is van problemen rond ontwikkeling van het kind en/of opvoeding. Bijvoorbeeld bij problemen op het gebied van de spraak, taal, motoriek, spel, gezondheid, aandacht en concentratie.

Als de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of gewone school niet voldoende biedt om problemen op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en het gedrag aan te pakken kan de Dagbehandeling je kind ondersteunen. De ontwikkeling wordt op de Dagbehandeling extra gestimuleerd om je kind weer goed op weg te helpen.

Pedagogisch medewerkers gebruiken diverse werkvormen en methodieken om de ontwikkeling van je kind op verschillende terreinen te stimuleren. Daarbij kijgen ze vaak ondersteuning van andere professionals zoals de logopedist, fysiotherapeut en psycholoog.

 

Aangepast: Woensdag 6 Maart 2024 om 06:27

Door: Klimmendaal

Zo kom je er!

Je wijkcoach of je (kinder)arts kunnen een verwijzing geven voor de Dagbehandeling.

Wie betaalt?

De kosten voor Dagopvang jonge kind worden betaald vanuit de zorgverzekering.