Buitenschoolse opvang

Heeft jouw kind (4-18 jaar) een beperking of chronische ziekte en zoek je een buitenschoolse opvang, dan is het belangrijk om een passende plek te vinden. Mogelijk is die er op een reguliere BSO bij jullie in de wijk. Heeft deze BSO geen ervaring met kinderen met een beperking? Dan is aanvullende ondersteuning mogelijk, of een gespecialiseerde BSO.

In de gespecialiseerde BSO staat ontspanning en plezier met leeftijdgenoten voorop. De gespecialiseerde BSO is, met een duidelijke structuur, kennis van de beperking en passende zorg, een veilige omgeving voor jouw kind.

Bij de gespecialiseerde BSO werken pedagogisch medewerkers met jouw kind aan persoonlijke leerdoelen. Bijvoorbeeld het vergroten van zijn of haar zelfstandigheid en zelfvertrouwen. De pedagogisch medewerkers zijn ook geautoriseerd voor de benodigde verpleegkundige handelingen, indien je kind medische verzorging nodig heeft. Een methode waarmee een BSO kan werken is ‘Begeleid ontdekkend leren’.

 

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 07:51

Door: Bijzonder in Arnhem

Vind het hier!

 
 

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen

Zo kom je er!

De huisarts of wijkcoach kan je helpen om te bepalen welke zorg jouw kind nodig heeft en deze samen met je regelen. De huisarts en wijkteams van het sociaal domein en specialisten binnen het ziekenhuis verwijzen je door naar de zorgorganisatie.

Wie betaalt?

Als je gebruik wilt maken van de gespecialiseerde buitenschoolse opvang heeft je kind een beschikking van de gemeente nodig of een Wlz indicatie voor begeleiding groep. Heb je een pgb voor je kind? Dan kan je de mogelijkheden bespreken.