Zorgbelang

Wanneer je een bijzonder kind hebt is het soms lastig om je weg te vinden en de beste ondersteuning, zorg, hulp, begeleiding of aanpassingen te vinden. Onafhankelijke cliëntondersteuners of onafhankelijke vertrouwenspersonen jeugdzorg van het Adviespunt Zorgbelang kunnen u als ouder van een bijzonder kind ondersteunen.
We doen dit op de volgende manieren:

  • We geven informatie en advies;
  • We brengen samen met u uw situatie, uw vraag en de mogelijkheden in kaart waardoor er overzicht ontstaat;
  • We maken samen met u een plan van aanpak;
  • We bereiden samen een (keukentafel)gesprek voor en kunnen aanwezig zijn bij (keukentafel)gesprekken;
  • Ook kunnen we ondersteunen bij een klachtgesprek of –procedure.

Wij werken onafhankelijk van de gemeente, het zorgkantoor en zorgverleners. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Onze dienstverlening is gratis.
Afhankelijk van de vraag en de situatie kunt u terecht bij onafhankelijke cliënt ondersteuner WMO van het Adviespunt Zorgbelang via 026-3842826 of het AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) 088-5551000. Mocht u niet precies weten waar u terecht kan, aarzelt u dan niet om contact te zoeken want samen komen we er wel uit.

Aangepast: Dinsdag 28 Juli 2020 om 16:37

Door: Bijzonder in Arnhem

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen