Special Heroes

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Special Heroes Nederland zijn een samenwerking aangegaan om zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit het speciaal onderwijs structureel, in hun vrije tijd deel te laten nemen aan sport-  en cultuuractiviteiten bij een aanbieder. 

Special Heroes Nederland merkt binnen het speciaal onderwijs dat er veel gezinnen zijn waar kinderen en jongeren niet kunnen doorstromen naar een sport- en/of cultuurvereniging, omdat er thuis te weinig geld is. Met het financiële steuntje in de rug dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur dan aan deze gezinnen bieden, kunnen zij dat wel.

 


Aangepast: Vrijdag 26 Oktober 2018

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen