Regelhulp.nl

Het regelen van hulp, zorg of ondersteuning kan soms lastig zijn. Weet je niet goed waar je moet zijn of wat er mogelijk is?
De website Regelhulp helpt je op weg. Regelhulp helpt je bij het vinden van oplossingen. Of legt uit wie je daarbij kan helpen.
Regelhulp is van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het CAK beheert namens VWS de website. Dit betekent dat het CAK zorgt dat de informatie betrouwbaar, eenvoudig en actueel is. Het CAK werkt hiervoor samen met verschillende organisaties. Onder andere gemeenten,
het CIZ, Stichting Opvoeden en SVB en het UWV.

 

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 07:56

Door: Bijzonder in Arnhem

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen