NSGK

Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven - dat is het ideaal van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.
In Nederland zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap níet gewoon kunnen meedoen. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn. Met de projecten die we ondersteunen helpen wij kinderen en jongeren met een handicap om de drempels uit de weg te ruimen. We maken de samenleving toegankelijker, versterken het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren, en dragen bij aan een positieve beeldvorming.

 

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 07:29

Door: Bijzonder in Arnhem

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen

Check de site!

www.nsgk.nl