NIK Zuidoost - Netwerk Integrale Kindzorg

NIK Zuidoost is er voor ouders van een ernstig ziek kind. We zijn er als je vragen hebt die je niet in je omgeving kunt stellen of als je je verhaal wil delen. We zijn er als je je zorgen maakt of dingen niet gaan zoals je wilt. Ook als je het lastig vindt om de juiste zorg te regelen of af te stemmen met de (zorg)professionals om je heen. Of wellicht vraag je je af hoe je kind en gezin (weer) zo gewoon mogelijk kunnen leven en meedoen, zoals naar school gaan of sporten.

Ook zijn we er voor professionals die bij een gezin met een ernstig ziek kind betrokken zijn. Voor vragen die buiten je expertisegebied vallen of als je tips en advies wilt van andere professionals. Over mogelijkheden in de zorg, over organisaties die het gezin kunnen ondersteunen, over regelingen en loketten. Het NIK denkt met je mee zodat jij het gezin zo goed mogelijk kan ondersteunen.

Wie zijn betrokken bij NIK Zuidoost?
De netwerkcoördinator is het aanspreekpunt van het NIK. Met de nodige kennis en ervaring denkt zij of hij met je mee.
De coördinator is daarnaast de verbindende schakel met het netwerk om je vraag te beantwoorden of je met een zorgprofessional in contact te brengen. Het netwerk bestaat uit professionals uit verschillende disciplines zoals zorg, onderwijs en psychosociale ondersteuning.
Hierbij kun je denken aan het Kinder Comfort Team van het Amalia Kinderziekenhuis, transferverpleegkundigen, kinderthuiszorgorganisaties, (medische) dagopvang, onderwijsorganisaties, huis-, AVG- en jeugdartsen. Maar ook geestelijk verzorgers, rouw- en verliestherapeuten, mantelzorgondersteuners, orthopedagogen en nog veel meer. Samen weten we het antwoord op je vraag of de weg naar organisaties die je kunnen helpen.

Wat voor vragen kan ik als ouder stellen?
NIK Zuidoost is er voor alle vragen die je als ouder hebt in de bijzondere situatie waarin jullie je bevinden. Weet je niet zeker of je vraag er eentje is voor het NIK? Stel hem gewoon!
Een aantal vragen die anderen aan ons gesteld hebben zijn:
• ik vind het lastig om professionals te laten samenwerken, hoe kan ik dit het beste aanpakken?
• ik heb het gevoel dat mijn vragen niet serieus genomen worden, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik gehoord word?
• ik heb ondersteuning nodig bij het organiseren van de zorg in combinatie met het huishouden, werk en school. Wie kan mij helpen?
• ik krijg de juiste zorg niet geregeld. Welk loket of welke organisatie kan mij verder helpen?
• de zorg voor ons kind is emotioneel zwaar. Met wie kan ik praten?

Voor wie is het NIK Zuidoost?
We zijn er voor ouders van wie het kind ernstig ziek is en de betrokken professionals rondom het gezin.
De officiële definitie van onze doelgroep luidt: het Netwerk Integrale Kindzorg is er voor kinderen met een langdurige, somatische aandoening, een complexe hulpvraag en behoefte aan multidisciplinaire zorg.
Deze termen lichten we graag toe:
• integrale kindzorg: zorg die verder gaat dan medische zorg en aandacht heeft voor alle levensaspecten van het kind en gezin;
• somatische aandoening: een ziekte met lichamelijke klachten en symptomen;
• langdurig: een aandoening die blijvend aanwezig is of kan verbeteren met intensieve medische zorg;
• complexe hulpvraag: bij de zorg zijn meerdere professionals betrokken, vaak met veel afspraken met artsen en behandelaren.
• multidisciplinaire zorg: het verbinden van alle professionals en disciplines die bij het kind en gezin betrokken zijn.

Voor gezinnen met een kind met een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte biedt het NIK extra ondersteuning. Bijvoorbeeld door het organiseren en faciliteren van casemanagement en een multidisciplinair overleg, waarbij het gezin uiteraard in de regierol blijft.

Aangepast: Donderdag 5 November 2020 om 10:53

Specialisaties

Ondersteunen van ernstig zieke kinderen, ouders en gezin.

 

Google Maps

NIK Zuidoost

Netwerkcoördinator 

E: info@nikzuidoost.nl 
T: 06-17003302
S: www.nikzuidoost.nl