MEE.nl

Ons ideaal is een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit. Meedoen is namelijk een mensenrecht. Wij streven naar een samenleving waarin mensen met een beperking allereerst op hun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op hun beperking. Waarin iedereen meetelt en waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden.
Net als iedereen willen ook mensen met een beperking van waarde zijn en hun talenten benutten. Ze willen meedoen in alle onderdelen van het leven. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet altijd. Mensen met een beperking willen grip op hun leven, zodat ze volwaardig kunnen meedoen. De een heeft hierbij meer behoefte aan ondersteuning dan de ander.
Door onze ondersteuning durven mensen met een beperking weer te geloven in hun eigen mogelijkheden. Door zelf keuzes te maken en de regie te voeren over hun leven wordt de kwaliteit van hun bestaan vergroot. Bovendien wordt door onze ondersteuning in veel gevallen een groter beroep op voorzieningen voorkomen of uitgesteld.

MEE NL is de coöperatieve vereniging van 10 regionale MEE-organisaties. Samen zetten we ons in voor een inclusieve samenleving. Doe je mee?

Aangepast: Zaterdag 30 Maart 2024 om 11:29

Door: Bijzonder in Arnhem

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen

Check de site!

www.mee.nl